Kunnskap for en fornybar fremtid

Opplev kraften som bygger landet
Overgangen til fornybarsamfunnet er den største utfordringen i vår tid. Vannkraft er Norges viktigste kilde til fornybar energi, og selve fundamentet i vårt energisystem. Fremover vil vi trenge flere bærekraftige energikilder for å dekke et økende kraftbehov.

For å klare dette må vi lære av hverandre – på tvers av bransjer og generasjoner. Da trenger vi et sted hvor kunnskap kan møtes. Et sted som speiler fremtidens muligheter i lys av vår egen krafthistorie. Dette stedet skal hete Arven.

Drømmen om strømmen

Det finnes fortsatt nordmenn som husker en verden uten strøm. En verden hvor lyset fra parafinlampa og varmen fra vedovnen var livsviktig. Innbyggerne i og rundt den vesle bygda Grytåga på Helgelandskysten var blant de siste i landet som fikk strøm. Og da den endelig kom, var konsekvensene enorme. På godt og vondt.

Hvor skal Arven ligge?

Vi bygger Arven i Leirfjord kommune i Nordland. Nærmere bestemt i Forslandsdalen, hjem til verdens vakreste kraftverk: Øvre Forsland. Det perfekte utgangspunkt for læring og opplevelser, blant storslått natur og moderne arkitektur.

Hva skal Arven være?
Et sted for store valg – og små begynnelser.
Et opplevelsessenter
Arven skal formidle Norges krafthistorie i fortid, nåtid og fremtid. Det skal vi gjøre ved å fremme læring gjennom lek og interaktive installasjoner – utendørs, hvor naturressursene er. Ambisjonen er å skape minneverdige opplevelser for barn og unge, hvor de får utløp for både energi og fantasi. Slik skal vi vise hvordan energi, industri og samfunn henger sammen, og hvordan vi alle kan ta en rolle i å løse fremtidens kraftbehov.
Et kunnskapssenter
Arven skal være et kunnskapssenter for hele landet. Det betyr at vi skal samarbeide med de dyktigste og mest fremoverlente aktørene innen energi, industri, forskning og formidling. På denne måten skal vi formidle historier på en måte som engasjerer, vekker nysgjerrighet og skaper et ønske om å involvere seg.

Arven skal skape utendørs opplevelser og digital formidling, som kan deles av samarbeidsaktører fra hele landet. For eksempel gjennom VR-briller, spill til nettbrett og skjermer, eller praktiske oppgaver som kan brukes i undervisning.

En møteplass
Arven skal også være en arena hvor ulike bransjer deler kunnskap, og lærer av hverandre for å møte fremtidens energiutfordringer. Og enda viktigere: Et sted hvor næringslivet får treffe barn og unge, neste generasjons ledere, og lytte til hvilket samfunn de ønsker å utvikle.
En turistattraksjon
Arven skal bli en turistattraksjon i verdensklasse, og et naturlig stoppested på veien gjennom Norge. Plassert midt i landet, hvor nord møter sør, hvor fjord møter fjell, hvor natur møter industri. Med umiddelbar nærhet til både tog, flyplass, E6 og Hurtigruten. Her skal vi sette varige spor, ved å lære og underholde både barn og voksne – fra hele verden.

Tegnet av Tanken Arkitektur

Arven er utformet for å spille på lag med det dramatiske landskapet i Forslandsdalen. Dette gir rom for installasjoner og opplevelser – både innendørs og utendørs.

Sammen om Arven

Vi skal samarbeide med små og store aktører fra hele Norge. Ønsker du å være en av dem? Ta kontakt med oss.

Eiere

Samarbeidspartnere

Mange støtter Arven

Andreas Opheim
Kraftkonsernet SKS er stolte over å være med på å legge til rette for kunnskapsdeling, historiefortelling og tilrettelegging for utvikling av fornybare energiløsninger. Gjennom eierskap og aktivt bidrag til etablering av Arven - et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar...
Les mer
Andreas Opheim
Leder samfunn og bærekraft i Salten Kraftsamband
Kraftkonsernet SKS er stolte over å være med på å legge til rette for kunnskapsdeling, historiefortelling og tilrettelegging for utvikling av fornybare energiløsninger. Gjennom eierskap og aktivt bidrag til etablering av Arven - et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi - vil vi i samarbeid med øvrige kraft- og industriaktører, bygge kunnskap og engasjement rundt en mer bærekraftig fremtid. Gjennom Arven kan vi og resten av næringen fremme kompetanseoverføring, nettverksbygging, partnerskap, til å skape interesse for fremtidig rekruttering. Vi ser frem til å vise frem og dokumentere effekten av grønne energiløsninger og håper at økt kunnskap vil bidra til å akselerere overgangen til det grønne skiftet.
Andreas Opheim
Andreas Opheim
Leder samfunn og bærekraft i Salten Kraftsamband
Hans Majestet Kongen
Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste...
Les mer
Hans Majestet Kongen, 6. juni 2023
Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste kan leve gode liv fra vugge til grav. Både vi i Norge og miljøer over hele verden jobber nå med å finne ut hvordan kan vi kan finne og utnytte naturressurser til beste både for planeten og oss som bor her. Dette er Arven. Og Arven har dere nettopp her i Leirfjord. Her tar dere forvalteransvaret på alvor, ved å skape et opplevelses- og kunnskapssenter for fremtidens fornybarsamfunn. Bygget og planene ser imponerende ut. Og dette er viktig! For vi alle trenger å lære om sammenhengene: Om hvor ressursene våre kommer fra, hvordan vi best kan forvalte dem og hvordan vi i fremtiden kan utnytte dem best mulig, til glede og nytte for flest mulig. Det handler om respekt for det naturen gir. Det handler om et felles engasjement for å sikre at nye generasjoner også kan leve godt. Og det handler om å samarbeide. Når kunnskapssenteret Arven står klart, er jeg sikker på at både unge og eldre fra nær og fjern vil komme og få seg en skikkelig a-ha opplevelse. Og bli minnet om hvordan alt henger sammen. Norge trenger deres måte å tenke på. Vi trenger hver og én som er opptatt av å bruke ressursene og verdiene våre best mulig
Hans Majestet Kongen
Hans Majestet Kongen, 6. juni 2023
Are Tomasgard, LO-sekretær
Utviklingen av den moderne industrinasjonen Norge henger tett sammen med utbyggingen av vannkraften. Vår evne til å utnytte naturens ressurser effektivt og fordele verdiskapingen har bidratt til å bygge det samfunnet vi har i dag. Vannkraften har ikke...
Les mer
Are Tomasgard
LO-sekretær
Utviklingen av den moderne industrinasjonen Norge henger tett sammen med utbyggingen av vannkraften. Vår evne til å utnytte naturens ressurser effektivt og fordele verdiskapingen har bidratt til å bygge det samfunnet vi har i dag. Vannkraften har ikke bare forsynt nasjonen med pålitelig og rimelig elektrisitet, men har også dannet grunnlaget for utvikling og vekst innen industri, teknologi og levestandard. Historien om norsk vannkraft er dermed knyttet til oppbyggingen av velferdsstaten Norge. Vi må kjenne vår historie og ta vare på det vi har om vi skal videreutvikle oss. LO mener Arven spiller en viktig rolle i å formidle denne delen av norsk historie, slik at kommende generasjoner kan forstå utviklingen av den norske velferdsmodellen, hvor energi har spilt en avgjørende rolle.
Are Tomasgard, LO-sekretær
Are Tomasgard
LO-sekretær
Jon Rolf Næss, leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Arven er et prosjekt Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK) støtter helhjertet opp om. På tidlig 1900 tallet begynte elektrifiseringen av Norge. Hele landet skulle få glede av den strømmen som ble produsert, og litt av den store verdiskapningen...
Les mer
Jon Rolf Næss
Leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Arven er et prosjekt Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK) støtter helhjertet opp om. På tidlig 1900 tallet begynte elektrifiseringen av Norge. Hele landet skulle få glede av den strømmen som ble produsert, og litt av den store verdiskapningen vannkraftverkene skapte skulle bli igjen i distriktene som hadde denne viktige ressursen. Historien har vist at de politiske beslutningene som den gang ble fattet har gjort at det fortsatt bor folk i hele landet, distriktene fikk også ta del i velferdsutviklingen. Historien om norsk vannkraft er historien om velferdsstaten Norge. Arven vil være et viktig bidrag i å formidle den delen av norsk historie, slik at kommende generasjoner blir kjent med historien om utformingen av den norske velferdsmodellen, der vannkraften spilte en avgjørende rolle.
Jon Rolf Næss, leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Jon Rolf Næss
Leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge
Arven vil bidra med ærlig formidling av fordelene og ulempene ved kraftproduksjon, samtidig som senteret blir en møteplass hvor fornybarnæringen deler kunnskap og lærer av hverandre. Det er et viktig initiativ som vil styrke både næringen og samfunnsaksepten...
Les mer
Åslaug Haga
Direktør i Fornybar Norge
Arven vil bidra med ærlig formidling av fordelene og ulempene ved kraftproduksjon, samtidig som senteret blir en møteplass hvor fornybarnæringen deler kunnskap og lærer av hverandre. Det er et viktig initiativ som vil styrke både næringen og samfunnsaksepten for den kraftutbyggingen som trengs framover.
Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge
Åslaug Haga
Direktør i Fornybar Norge
Liv Randi Hultgreen, leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Vi gleder oss til å bidra med kunnskap og forskning til Arven! Norge er en vannkraftnasjon, men mange av oss tar denne fantastiske ressursen for gitt. Verden står overfor både ei klimakrise og naturkrise. Det er et...
Les mer
Liv Randi Hultgreen
Leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Vi gleder oss til å bidra med kunnskap og forskning til Arven! Norge er en vannkraftnasjon, men mange av oss tar denne fantastiske ressursen for gitt. Verden står overfor både ei klimakrise og naturkrise. Det er et enormt behov for fornybar energi – samtidig som at vi må beskytte naturen har det blitt enda mer viktig å forvalte vannkrafta på en ny, innovativ og bærekraftig måte. Arven gjør en viktig jobb med å formidle dette til barn, ungdom og engasjerte voksne. Stå på!
Liv Randi Hultgreen, leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Liv Randi Hultgreen
Leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Svein Magnar Øien Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune,
Nordland fylkesting støtter etableringen av Kunnskapssenteret Arven på Helgeland. Senteret vil være unikt, og skal kommunisere og formidle historier om fornybar energi for å oppnå bedre samarbeid, færre konflikter og videre utvikling av våre lokalsamfunn.
Svein Magnar Øien Eggesvik
Fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune
Nordland fylkesting støtter etableringen av Kunnskapssenteret Arven på Helgeland. Senteret vil være unikt, og skal kommunisere og formidle historier om fornybar energi for å oppnå bedre samarbeid, færre konflikter og videre utvikling av våre lokalsamfunn.
Svein Magnar Øien Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune,
Svein Magnar Øien Eggesvik
Fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre
Arven er et prosjekt av nasjonalt format. Prosjektet forteller historien om at Norge kan forbli en energistormakt også i fremtiden, ved å benytte våre naturgitte forutsetninger for fornybar kraft. Også Stortinget og regjeringen må gjøre sitt for...
Les mer
Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Høyre
Arven er et prosjekt av nasjonalt format. Prosjektet forteller historien om at Norge kan forbli en energistormakt også i fremtiden, ved å benytte våre naturgitte forutsetninger for fornybar kraft. Også Stortinget og regjeringen må gjøre sitt for å realisere Arven og fremheve viktigheten av kraftproduksjon i en verden i endring med og sterke motsetninger.
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre
Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Høyre
Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi
NTE har et framtidsløfte om å gjøre Trøndelag klimanøytralt og ser på Arven som en meget attraktiv partner for formidling av det gode arbeidet som har vært gjort og som gjøres innen fornybar kraftproduksjon. Gjennom Arven vil vi få...
Les mer
Inge Forseth
Administrerende direktør i NTE Energi
NTE har et framtidsløfte om å gjøre Trøndelag klimanøytralt og ser på Arven som en meget attraktiv partner for formidling av det gode arbeidet som har vært gjort og som gjøres innen fornybar kraftproduksjon. Gjennom Arven vil vi få en felles plattform for formidling som vil ha en slagkraft som er langt sterkere enn hva vi kan klare alene.
Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi
Inge Forseth
Administrerende direktør i NTE Energi
Monica Paulsen, Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling, og klyngen bidrar til at Norge kan nå sine forpliktelser i Paris-avtalen gjennom industriell omstilling og etableringersom trengs når samfunnet skal elektrifiseres. God tilgang til fornybar kraft er en forutsetning for...
Les mer
Monica Paulsen
Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling, og klyngen bidrar til at Norge kan nå sine forpliktelser i Paris-avtalen gjennom industriell omstilling og etableringersom trengs når samfunnet skal elektrifiseres. God tilgang til fornybar kraft er en forutsetning for å lykkes med omstillingen og de nye grønne verdikjedene. Arvenforsterker bærekraftig utvikling ved å formidle kunnskap om fornybar energi og de mulighetene dette skaper for å løse klimautfordringer i Norge og verden.Derfor er det viktig for ACT å bidra i utvikling av et nasjonalt formidlingssenter gjennom Arven.
Monica Paulsen, Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
Monica Paulsen
Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
Arve Ulriksen, direktør i Mo Industripark
Industrien i Mo Industripark drives på hundre prosent fornybar energi. Dette er en del av vår identitet. Ikke bare som bedrifter, men som samfunn. Vi bygger videre på vår industrihistorie når vi framover skal bygge vår...
Les mer
Arve Ulriksen
Direktør i Mo Industripark
Industrien i Mo Industripark drives på hundre prosent fornybar energi. Dette er en del av vår identitet. Ikke bare som bedrifter, men som samfunn. Vi bygger videre på vår industrihistorie når vi framover skal bygge vår industriframtid. Når Mo Industripark går inn som medeier i Arven, er det ikke fordi vi vil bygge et museum over historien. Tvert imot, vi deler ambisjonen om at dette skal være et nasjonalt kompetansesenter og en katalysator for videre utvikling i regionen. Det at Arven skal ligge i Leirfjord peker også på noe helt sentralt: det er i distriktene at kompetansen og infrastrukturen for høsting av fornybar energi ligger. Og fornybar energi er nøkkelen til distriktenes framtid: Bærekraftig industri som står seg inn i en klimavennlig framtid.
Arve Ulriksen, direktør i Mo Industripark
Arve Ulriksen
Direktør i Mo Industripark
Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Polarsirkelrådet som består av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana, Nesna, Lurøy og Træna støtter opp om Arven på Helgeland. Dette vil bidra til å få frem både regionens og landets historie om vannkraften og ikke minst...
Les mer
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Polarsirkelrådet som består av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana, Nesna, Lurøy og Træna støtter opp om Arven på Helgeland. Dette vil bidra til å få frem både regionens og landets historie om vannkraften og ikke minst bidra til formidlingen av kunnskap om våre naturresurser og dennes viktighet for å bygge samfunn i samspillet mellom energi, næring og samfunn. Arven vil også være en viktig bidragsyter for fremtidens beslutningstakere som skal forvalte naturresursene slik at det også er bærekraftige samfunn i distriktene også i fremtiden. Og ikke minst vil Arven sette Helgelandsregionen på kartet på en positiv måte.
Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vi synes det er viktig å fortelle historien om fornybar energi i både fortid, nåtid og framtid. Vi ønsker å nå de unge, fremtidens beslutningstakere, med denne kunnskapen. I så måte er Arven et svært...
Les mer
Vigdis Bogholm
Kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vi synes det er viktig å fortelle historien om fornybar energi i både fortid, nåtid og framtid. Vi ønsker å nå de unge, fremtidens beslutningstakere, med denne kunnskapen. I så måte er Arven et svært spennende prosjekt å ta del i. Nordkraft ser for seg å dra veksler av senteret, med utstillinger og digitale løsninger som kan benyttes i tilknytning til egne anlegg. Arven skal ha et spesielt fokus på fremtiden, og dette skal formidles gjennom lek og interaktive installasjoner utendørs, der naturressursene er. Slik vises det hvordan energi, industri og samfunn henger sammen, og hvordan vi alle kan ta en rolle i å løse fremtidens kraftbehov.
Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vigdis Bogholm
Kommunikasjonssjef i Nordkraft
Kim-André Åsheim, Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Arven er viktig for å vise fram hvordan fornybar energi har vært avgjørende for å bygge landet, og gjøre Norge til et land med industri og spredt bosetting. Vi må kjenne vår egen historie for å bygge vår...
Les mer
Kim-André Åsheim
Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Arven er viktig for å vise fram hvordan fornybar energi har vært avgjørende for å bygge landet, og gjøre Norge til et land med industri og spredt bosetting. Vi må kjenne vår egen historie for å bygge vår egen framtid. Mo Industripark støtter helhjertet opp om Arven, for å bidra til at kunnskap om fornybar energi gis videre til nye generasjoner samfunnsbyggere.
Kim-André Åsheim, Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Kim-André Åsheim
Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Thomas Borgen,  klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Arven er et viktig medlem i leverandørklyngen. Vi jobber hver dag med at våre medlemmer skal komme i posisjon til å vinne nye jobber, og maksimere ringvirkninger av all den aktiviteten som foregår. Måten Arven jobber for...
Les mer
Thomas Borgen
Klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Arven er et viktig medlem i leverandørklyngen. Vi jobber hver dag med at våre medlemmer skal komme i posisjon til å vinne nye jobber, og maksimere ringvirkninger av all den aktiviteten som foregår. Måten Arven jobber for å sette regionen på kartet er helt unik i denne sammenhengen. Vi får både nasjonalt og internasjonalt søkelys på regionen, og alt hva vi kan tilby av varer og tjenester.
Thomas Borgen,  klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Thomas Borgen
Klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Dr. Fridrik Larsen, Professor and Founder of CHARGE Energy
Why? Because CHARGE Energy Branding understands the critical role of industry awareness. Arven's focus on enhancing reputations is a strategic move to make the entire sector more visible and respected. Beyond being static, Arven will be a driving force for ...
Les mer
Dr. Fridrik Larsen
Professor and Founder of CHARGE Energy
Why? Because CHARGE Energy Branding understands the critical role of industry awareness. Arven's focus on enhancing reputations is a strategic move to make the entire sector more visible and respected. Beyond being static, Arven will be a driving force for industry-wide growth through enhanced communication, inspiration, and elevated reputations. I view Arven as an inspiration for positive change. By showcasing success stories and new innovations, Arven is creating an environment where the industry is inspired to evolve and overcome challenges collectively.
Dr. Fridrik Larsen, Professor and Founder of CHARGE Energy
Dr. Fridrik Larsen
Professor and Founder of CHARGE Energy
Geir Bjørkøy, daglig leder i Vitensenter Nordland
Vitensenter Nordland er veldig glade for å være med blant partnerne som arbeider frem Arven! Dette vil bli et fantastisk opplevelsestilbud som skal skape læring og refleksjon rundt vår felles, store utfordring: hvordan skaffe ren energi til jordas befolking...
Les mer
Geir Bjørkøy
Daglig leder i Vitensenter Nordland
Vitensenter Nordland er veldig glade for å være med blant partnerne som arbeider frem Arven! Dette vil bli et fantastisk opplevelsestilbud som skal skape læring og refleksjon rundt vår felles, store utfordring: hvordan skaffe ren energi til jordas befolking? Her vil det bli gode opplevelser for store og små med storslått natur, spennende arkitektur og lekende læring.
Geir Bjørkøy, daglig leder i Vitensenter Nordland
Geir Bjørkøy
Daglig leder i Vitensenter Nordland
Kitt Grønningsæter, daglig leder i Visit Helgeland
Arven vil gi deg unike opplevelser som du ikke finner andre steder. Visit Helgeland ser på opplevelsessenteret som en betydelig styrking for regionen, og vi støtter etableringen entusiastisk. Ved Arven får du høre historien om hvordan generasjoner...
Les mer
Kitt Grønningsæter
Daglig leder i Visit Helgeland
Arven vil gi deg unike opplevelser som du ikke finner andre steder. Visit Helgeland ser på opplevelsessenteret som en betydelig styrking for regionen, og vi støtter etableringen entusiastisk. Ved Arven får du høre historien om hvordan generasjoner med innovasjon innen fornybar energi har gjort det mulig å bruke våre rike naturressurser på en bærekraftig måte. Dette skaper en spennende kombinasjon av historie, kultur og natur som vil åpne nye perspektiver og vekke stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. Arven vil presentere regionen som moderne og bærekraftig, både som et attraktivt reisemål og et sted å etablere seg.
Kitt Grønningsæter, daglig leder i Visit Helgeland
Kitt Grønningsæter
Daglig leder i Visit Helgeland
Kathryn Ann Teeter, senterleder for Hellisheiði
Hellisheiði er en av de største geotermiske kraftverkene i verden - og ligger naturlig nok på Island. De har bygd et eget besøkssenter i tilknytning til kraftverket, hvor besøkende får lære om geotermisk kraft og bærekraftig energi på...
Les mer
Kathryn Ann Teeter
Senterleder for Hellisheiði
Hellisheiði er en av de største geotermiske kraftverkene i verden - og ligger naturlig nok på Island. De har bygd et eget besøkssenter i tilknytning til kraftverket, hvor besøkende får lære om geotermisk kraft og bærekraftig energi på Island. Arven og Hellisheiði har inngått et samarbeid som gjør det mulig for oss å jobbe sammen om formidling, utstillinger og læring på tvers av landene. Hellisheiði støtter Arven og ser frem til samarbeidet.
Kathryn Ann Teeter, senterleder for Hellisheiði
Kathryn Ann Teeter
Senterleder for Hellisheiði

Vil du bli med på laget?

Vi trenger flere samarbeidspartnere som vil hjelpe oss med å realisere Arven.

12 + 11 =

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 uker siden

Vi får stadig sterkere nasjonal forankring! Nå har vi fått TrønderEnergi med som langsiktig partner i Arven🥳 Dette er vi utrolig glade for - og det viser at flere har tro på Arven og det vi ønsker å oppnå😍

TrønderEnergi har kraftproduksjon i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal. Selv sier de dette om samarbeidet: "Vi ønsker å være en pådriver for en fornybar fremtid, og gjennom vårt samarbeid med Arven kan vi inspirere og motivere flere til å delta i denne viktige omstillingen" (Ann-Cathrine Holmen, daglig leder).

Vi ser frem til å samarbeide med dere om kunnskapsformidling fremover🫶

📸 Ståle Gjersvold og Ann-Cathrine Holmen i TrønderEnergi og styreleder i Arven Torkil Nersund - på besøk i vakre Forslandsdalen.
... Se merSe mindre

Vi får stadig sterkere nasjonal forankring! Nå har vi fått TrønderEnergi med som langsiktig partner i Arven🥳 Dette er vi utrolig glade for - og det viser at flere har tro på Arven og det vi ønsker å oppnå😍 

TrønderEnergi har kraftproduksjon i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal. Selv sier de dette om samarbeidet: Vi ønsker å være en pådriver for en fornybar fremtid, og gjennom vårt samarbeid med Arven kan vi inspirere og motivere flere til å delta i denne viktige omstillingen (Ann-Cathrine Holmen, daglig leder).

Vi ser frem til å samarbeide med dere om kunnskapsformidling fremover🫶

📸 Ståle Gjersvold og Ann-Cathrine Holmen i TrønderEnergi og styreleder i Arven Torkil Nersund - på besøk i vakre Forslandsdalen.
1 måned siden

Vi har gjestet Fornybar Norge sin podcast Fornybaren!🎤 Her snakker vi om hvorfor vi trenger et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi i Norge🍃

Takk Aslak Øverås og Robert Kippe for at vi fikk komme på besøk🫶

Hør episoden her:
shows.acast.com/fornybaren/episodes/lilliann

Eller på Spotify:
open.spotify.com/episode/0Bq3XaqzaAcIOC26ByYsNd?si=417dfd0ad9a745dd
... Se merSe mindre

Vi har gjestet Fornybar Norge sin podcast Fornybaren!🎤 Her snakker vi om hvorfor vi trenger et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi i Norge🍃

Takk Aslak Øverås og Robert Kippe for at vi fikk komme på besøk🫶 

Hør episoden her:
https://shows.acast.com/fornybaren/episodes/lilliann

Eller på Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/0Bq3XaqzaAcIOC26ByYsNd?si=417dfd0ad9a745dd
1 måned siden

Hurra for den fornybare energien vår! I dag har vi feiret vannkraften sammen med Helgeland Kraft og Salten Kraftsamband - som har åpnet nye kraftverk i Rødøy og Lurøy på Helgeland. Tema for dagen har vært den fornybare energiens betydning for kysten vår, og vi var så heldig å få holde innlegg om akkurat dette, sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett AS 🥰🍃💦

Bilder: HEV 🫶
... Se merSe mindre

Hurra for den fornybare energien vår! I dag har vi feiret vannkraften sammen med Helgeland Kraft og Salten Kraftsamband - som har åpnet nye kraftverk i Rødøy og Lurøy på Helgeland. Tema for dagen har vært den fornybare energiens betydning for kysten vår, og vi var så heldig å få holde innlegg om akkurat dette, sammen med Kvarøy Fiskeoppdrett AS 🥰🍃💦

Bilder: HEV 🫶Image attachmentImage attachment+7Image attachment

1 CommentKommenter på Facebook

Takk for besøket🩵

2 måneder siden

Bjørnar Skjæran og Marius Meisfjord Jøsevold nyter juniværet på den nye parkeringsplassen vår i Forslandsdalen🫡 Naturressursene våre er tross alt utendørs, så hvorfor ikke diksutere verdien av dem nettopp der🌿🌳 ... Se merSe mindre

Bjørnar Skjæran og Marius Meisfjord Jøsevold nyter juniværet på den nye parkeringsplassen vår i Forslandsdalen🫡 Naturressursene våre er tross alt utendørs, så hvorfor ikke diksutere verdien av dem nettopp der🌿🌳

3 CommentsKommenter på Facebook

Blitt en flott plass.

Bra helseministeren har bygd stol til dere😊

Blei bærre så flott 😊

2 måneder siden

For en gjeng! Sammen med Helgeland Kraft har vi har hatt to lærerike dager, med besøk av nettverket Nordenfjeldske Energi🍃 Vi har diskutert mulighetene som ligger i at fornybarnæringen jobber sammen om kommunikasjon🫶

To av regionens flinke politikere, Åshild Pettersen fra Leirfjord og Anita Sollie fra Rana, har gitt innspill til selskapene om hva de kan bidra med for å gjøre arbeidet til kommunene enklere.

Vi fikk også høre fra Frode Alfheim og Lars Fredrik Martinussen som presenterte Kraftløftet for oss, et samarbeid mellom LO, NHO og Energidepartementet.

Takk for besøket! Troms Kraft, Nordkraft, Salten Kraftsamband, NTE, TrønderEnergi, Istad Kraft, TAFJORD og Tussa 🌞
... Se merSe mindre

For en gjeng! Sammen med Helgeland Kraft har vi har hatt to lærerike dager, med besøk av nettverket Nordenfjeldske Energi🍃 Vi har diskutert mulighetene som ligger i at fornybarnæringen jobber sammen om kommunikasjon🫶 

To av regionens flinke politikere, Åshild Pettersen fra Leirfjord og Anita Sollie fra Rana, har gitt innspill til selskapene om hva de kan bidra med for å gjøre arbeidet til kommunene enklere. 

Vi fikk også høre fra Frode Alfheim og Lars Fredrik Martinussen som presenterte Kraftløftet for oss, et samarbeid mellom LO, NHO og Energidepartementet. 

Takk for besøket! Troms Kraft, Nordkraft, Salten Kraftsamband, NTE, TrønderEnergi, Istad Kraft, TAFJORD og Tussa 🌞Image attachmentImage attachment+5Image attachment

2 CommentsKommenter på Facebook

Takker Lilliann, for to inspirerende dager i Mosjøen❗️ Det dere gjør gjennom Arven-prosjektet er imponerende, og ingen er vel bedre egnet som prosjektleder enn du 👍. Innholdsrike presentasjoner kombinert med omvisning til verdens vakreste kraftverk var en opplevelse vi aldri glemmer 😉.

Så bra👍

2 måneder siden

Arven skal bygges i bunnen av Forslandsdalen, men har du noen gang lurt på hvorfor det heter Forslandsdalen? Det er på grunn av de utallige majestetiske fossene og bekkene som pryder dalen, spesielt på denne tiden av året💦 Nå kan du enkelt parkere bilen i bunnen av dalen - og nyte en deilig kopp kaffe på de stilige Vestre-møblene før du legger ut på tur.

Turen til verdens vakreste kraftverk er på ca 6 km og her finner du også toalett. For de som vil ha enda mer eventyr, kan turen fortsette opp mot Toven. Her finner du mange spektakulære badekulper og utsiktspunkter på din vei🍃🌞
... Se merSe mindre

Arven skal bygges i bunnen av Forslandsdalen, men har du noen gang lurt på hvorfor det heter Forslandsdalen? Det er på grunn av de utallige majestetiske fossene og bekkene som pryder dalen, spesielt på denne tiden av året💦 Nå kan du enkelt parkere bilen i bunnen av dalen - og nyte en deilig kopp kaffe på de stilige Vestre-møblene før du legger ut på tur.

Turen til verdens vakreste kraftverk er på ca 6 km og her finner du også toalett. For de som vil ha enda mer eventyr, kan turen fortsette opp mot Toven. Her finner du mange spektakulære badekulper og utsiktspunkter på din vei🍃🌞Image attachmentImage attachment+4Image attachment

4 CommentsKommenter på Facebook

Så flott d ble der 🤩👍

Vakkert😁❤️

Ble kjempeflott med ny parkeringsplass!! 😀

2 måneder siden

🌿 Med 80.000 medlemmer har Frode Alfheim nok å henge fingrene i. Som leder av Forbundet Styrke (tidligere Industri Energi) jobber han for at ansatte over hele landet skal ha gode arbeidsliv. Tusen takk for at du besøkte oss i Øvre Forsland, og for gode diskusjoner om hvordan vi med effektiv kommunikasjon kan hjelpe fornybarnæringen og industrien mot en bærekraftig fremtid🫶🍃 ... Se merSe mindre

🌿 Med 80.000 medlemmer har Frode Alfheim nok å henge fingrene i. Som leder av Forbundet Styrke (tidligere Industri Energi) jobber han for at ansatte over hele landet skal ha gode arbeidsliv. Tusen takk for at du besøkte oss i Øvre Forsland, og for gode diskusjoner om hvordan vi med effektiv kommunikasjon kan hjelpe fornybarnæringen og industrien mot en bærekraftig fremtid🫶🍃Image attachment
2 måneder siden

Hvordan skal vi snakke om grønn energi? Det var tittel på foredraget vårt på ACT - Arctic Cluster Team sin partnerskapssamling på Mo i Rana denne uka. Et omdiskutert tema med mange synspunkter og meninger. Sammen med Helgeland Kraft og Fornybar Norge kom vi med flere innspill på hva vi mener fornybarnæringen og industrien kan gjøre, sammen🫶

Takk til ACT og Kunnskapsparken Helgeland for et flott arrangement!
... Se merSe mindre

Hvordan skal vi snakke om grønn energi? Det var tittel på foredraget vårt på ACT - Arctic Cluster Team sin partnerskapssamling på Mo i Rana denne uka. Et omdiskutert tema med mange synspunkter og meninger. Sammen med Helgeland Kraft og Fornybar Norge kom vi med flere innspill på hva vi mener fornybarnæringen og industrien kan gjøre, sammen🫶

Takk til ACT og Kunnskapsparken Helgeland for et flott arrangement!Image attachment
2 måneder siden

Namsskogan Utvikling har vært på det første vår-besøket i vakre Forslandsdalen🤩 De ville høre hvordan vi skal knytte gode opplevelser til energiinstallasjoner - til glede for både samfunn og tilreisende turister, og ønsker å gjøre det samme i sin region🙌

Takk for besøket og for dette nydelige bildet av verdens vakreste kraftverk!
... Se merSe mindre

Namsskogan Utvikling har vært på det første vår-besøket i vakre Forslandsdalen🤩 De ville høre hvordan vi skal knytte gode opplevelser til energiinstallasjoner - til glede for både samfunn og tilreisende turister, og ønsker å gjøre det samme i sin region🙌 

Takk for besøket og for dette nydelige bildet av verdens vakreste kraftverk!
Last inn mer