Tanken Arkitektur om Arven

Arven er utformet for å spille på lag med det dramatiske landskapet i Forslandsdalen, og gir rom for installasjoner og opplevelser både innendørs og utendørs.

Inspirert av demninger

Ditt første møte med Arven er gangbroen fra parkeringsplassen. Broen er hevet over landskapet mellom trekronene, og gir deg overblikk og utsikt over landskap, installasjoner og bygg.

Bygningen selv er inspirert av et kraftverk. Deler av interiøret ligger inne i og under terrenget, bak en åpning i støttemurene. Adkomsten er utformet som et rør som går fra demningen og gjennom et kraftverk, og leder folk inn i bygget – under terrenget. Ute på den andre siden er du plutselig i høyden, med fri sikt mot det spektakulære landskapet.

Demningen rammer inn et sørvendt rom foran bygget med scene, amfi og utendørs eksperimentarium. Terrengformen er en rygg som lager rom for stier, installasjoner og opplevelser, og gjør det mulig å gå på taket over bygget, rundt og tilbake ned igjen.

Konstruert for muligheter

Når bygget legges i terrenget som en demning, blir interiør og eksteriør et sammenflettet løp i terrenget. Dette legger til rette for mange måter å oppleve senteret på – både i, over, under og gjennom terrenget. Det gir et stort mulighetsrom for opplevelser, læring og kunnskapsutveksling. Alt som til sammen utgjør opplevelsessenteret Arven.

Det begynner med tanken. Den er tilstedeværende i alle prosesser – der samspillet mellom mennesker utvikles – der funksjon og estetikk formes til det endelige mål og tanken blir til virkelighet.

– Tanken Arkitektur