Drømmen om strømmen

Det finnes fortsatt nordmenn som husker en verden uten strøm. En verden hvor lyset fra parafinlampa og varmen fra vedovnen var livsviktig. Innbyggerne i og rundt den vesle bygda Grytåga på Helgelandskysten var blant de siste i landet som fikk strøm. Og da den endelig kom, var konsekvensene enorme. På godt og vondt.

En tankevekkende historie

«Drømmen om strømmen» er den tankevekkende historien om da elektrisiteten kom til den norske landsbygda – fortalt av de som husker det. Det er også en historie som reiser en rekke spørsmål om vår samtid, og som gir viktig innsikt i møte med fremtidens utfordringer.

Arven – kunnskap for en fornybar fremtid

Drømmen om strømmen er produsert for Arven – et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi.

Norge vil stå i spissen for en omfattende utbygging av fornybar energi og industri i årene som kommer. Vi trenger dialog, involvering, samarbeid og kommunikasjon. Arven tar sikte på å være et samlende senter for formidlingen rundt disse temaene: Et nav for kunnskap og kommunikasjon – og en fasilitator for samarbeid.

For å gjennomføre det grønne skiftet, må vi evne å se utfordringene i et helhetlig perspektiv. Vi må kjenne igjen de store linjene, slik at vi kan lære av fortidens feil. Dette er en av Arvens viktigste oppgaver, og “Drømmen om strømmen” er et ledd i dette arbeidet. 

“Drømmen om strømmen” kaster lys over vår krafthistorie, slik at vi er bedre rustet for å skrive neste kapittel. Ved å kaste et blikk bakover, blir det enklere å stake ut kursen videre. 

“Den som ikke kjenner sin egen historie, er dømt til å gjenta den”.
George Santayana

Hvor skal Arven ligge?

Vi bygger Arven i Leirfjord kommune i Nordland. Nærmere bestemt i Forslandsdalen, hjem til verdens vakreste kraftverk: Øvre Forsland. Det perfekte utgangspunkt for læring og opplevelser, blant storslått natur og moderne arkitektur.
Hva skal Arven være?
Et sted for store valg – og små begynnelser.
Et opplevelsessenter
Arven skal formidle Norges krafthistorie i fortid, nåtid og fremtid. Det skal vi gjøre ved å fremme læring gjennom lek og interaktive installasjoner – utendørs, hvor naturressursene er. Ambisjonen er å skape minneverdige opplevelser for barn og unge, hvor de får utløp for både energi og fantasi. Slik skal vi vise hvordan energi, industri og samfunn henger sammen, og hvordan vi alle kan ta en rolle i å løse fremtidens kraftbehov.
Et kunnskapssenter
Arven skal være et kunnskapssenter for hele landet. Det betyr at vi skal samarbeide med de dyktigste og mest fremoverlente aktørene innen energi, industri, forskning og formidling. På denne måten skal vi formidle historier på en måte som engasjerer, vekker nysgjerrighet og skaper et ønske om å involvere seg. Arven skal skape utendørs opplevelser og digital formidling, som kan deles av samarbeidsaktører fra hele landet. For eksempel gjennom VR-briller, spill til nettbrett og skjermer, eller praktiske oppgaver som kan brukes i undervisning.
En møteplass
Arven skal også være en arena hvor ulike bransjer deler kunnskap, og lærer av hverandre for å møte fremtidens energiutfordringer. Og enda viktigere: Et sted hvor næringslivet får treffe barn og unge, neste generasjons ledere, og lytte til hvilket samfunn de ønsker å utvikle.
En turistattraksjon

Arven skal bli en turistattraksjon i verdensklasse, og et naturlig stoppested på veien gjennom Norge. Plassert midt i landet, hvor nord møter sør, hvor fjord møter fjell, hvor natur møter industri. Med umiddelbar nærhet til både tog, flyplass, E6 og Hurtigruten. Her skal vi sette varige spor, ved å lære og underholde både barn og voksne – fra hele verden.

Vil du bli med på laget?

Vi trenger flere samarbeidspartnere som vil hjelpe oss med å realisere Arven.

8 + 15 =